חדשות פתח תקווה

מועצה בהפרעה

חדשות פתח תקווה4 במאי 2020    4 דקות
0

בית המשפט המחוזי בלוד השהה את החלטתו בעניין קיום ישיבת מועצת העיר, עד לאחר קבלת הודעת העדכון מצד משרד הפנים ביום שלישי הקרוב; פסיקת ההוצאות לחובת עיריית פתח תקוה וראש העירייה – בוטלה

מועצה בהפרעה

בית המשפט המחוזי בלוד (בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים) חזר בו הבוקר מהחלטתו הקודמת בגין השתת ההוצאות לחובת העירייה. בנוסף, בית המשפט מציין כי קיום הישיבה על פי סעיף 47 לפקודת העיריות "הוכשלה" על ידי חברי מועצה, תוך שהוא מפנה ביקורת למחוקק "ככל שלא יושלם הליך החקיקה בימים הקרובים, לא יהא מנוס מהכרעה בשאלת קיום ישיבת מועצת עיר".

בסעיף 10 להחלטתו מציין השופט אורן שורץ כי "התרשמתי לטובה מההיערכות הטכנית לקיום מדוקדק של ההיוועדות החזותית באופן שתמלא אחר הכללים של השיתוף הדמוקרטי שנהוג בישיבות של מועצת עיר." עוד מוסיף השופט שוורץ "שוכנעתי כי התמלא התנאי בהוראת השעה שעניינו מתן אפשרות לכל המוזמנים לישיבה לראות באמצעות מסך ולשמוע את כלל המשתתפים בישיבה ואת הנעשה במהלך הישיבה בזמן אמת ולהשמיע את עמדתם".

באשר לתנאי הנוסף שנדרש בהוראת השעה (חוות הדעת של היועץ המשפטי לעירייה) – היעדר אפשרות לכינוסה של מועצת העיר ונושאים שיש להידרש אליהם על פי דין, ציין השופט בסעיף 11 "התרשמתי שתנאי זה התקיים."

בנוגע לטענת העותרים על הקושי שכינוסה של מועצת העיר מעורר, חרף הנתונים העדכניים שהציגה העירייה, מציין כב' השופט בסעיף 12 "לאחר שבחנתי את עניין המועדים אני סבור כי לא נפל פגם כלשהו בעניין המועדים". בנוסף, מציין השופט כי "בנסיבות אלה הנושאים שמובאים לסדר היום אינם זרים לחברי המועצה וממילא היה בידם די זמן להיערך לקראת דיון ענייני בהם."

בנוגע לקושי השני שהעלו העותרים בתגובתם, על חוסר היכולת להעלות נושאים לסדר היום מצד חברי האופוזיציה, מציין השופט בסעיף 13 "התרשמתי כי נושא דחיית תשלומי ארנונה נכלל בהודעה על הנושאים שיובאו לסדר היום בישיבתה הקרובה של מועצת העיר."

בנוגע לסעיף 47 לפקודת העיריות, אשר מורה כי "ההצעה תחשב כמאושרת אם תמכו בה כל חברי המועצה", מציין השופט בסעיף 15 כי "העירייה הציגה את תוצאות הליך ההצבעה לפי סעיף 47 לתוספת השנייה בפקודת העיריות באופן בהיר וחד, תוך חלוקה לנושאי ההצבעה ושמות חברי המועצה." עוד מוסיף השופט שוורץ כי "על פי נתוני העירייה, חלק מחברי מועצת העיר התנגדו לאישור נושאים מסוימים שהועברו להתייחסותם. ברם, חבר מועצת העיר מר איציק ברוורמן (העותר מס' 7) נמנע לכאורה ממתן מענה כלשהו (כמתנגד או כתומך) לנושאים שנשלחו להצבעתו בכתב, בהתאם למנגנון שנקבע בסעיף 47 הנ"ל."

מתוך סעיף 16: "בזהירות הראויה אציין כי לכאורה העותר מס' 7 ,פעל בדרך שהכשילה את ההצבעה במתכונת שנקבעה לפי סעיף 47 לתוספת השנייה לפקודת העיריות. דרך פעולה זו מדגישה את חולשתו של המתווה שקבוע בסעיף 47 הנ"ל, במובן זה שהוא מקנה לכל חבר מועצה מעין זכות "וטו" על ההצעות שמועלות להצבעה. בנסיבות אלה, יש ממש בעמדתה של העירייה לפיה נחסמה דרכה לקבל החלטות בעניינים דחופים בנסיבות בהן אחד מחברי המועצה הזמינים אינו מוסר עמדה פוזיטיבית לנושא שהועבר לעיונו. מאידך, טענת העותרים לחיוב העירייה בקיום המנגנון שנקבע בסעיף 47 לפקודת העיריות לוקה בחוסר תום לב ואינה יכולה להתקבל לאחר שזו הוכשלה, כמפורט לעיל".

בסיכומם של דברים, כפי שמוצג בסעיף 17 להחלטה, כב' השופט מציין כי "העירייה נוקטת במלוא האמצעים והמאמצים לעמוד באמות המידה שנקבעו בהוראת השעה. נוכחתי כי הנסיבות החריגות לקיום ישיבת מועצת העיר בהיוועדות חזותית נכפו על העירייה כתוצאה מהתנהלות פוליטית מסוימת ולאחר שמוצה ניסיון קודם לפעול על פי המתכונת שנקבעה בסעיף 47 לתוספת השניה לפקודת העיריות". עוד מוסיף השופט כי הוא רואה לנכון "לבטל את החיוב בהוצאות שהושת על העירייה".

בסעיף 20 מציין כב' השופט כי "הנושאים שהועלו לסדר היום הם נושאים דחופים, שיש כורח להעלותם להצבעה בהקדם האפשרי."

השופט שוורץ הורה על צירופו של משרד הפנים כמשיב נוסף לעתירה. וכן הורה למשרד למסור את הודעת עדכון באשר להתקדמות הליך החקיקה עד ליום שלישי הקרוב, "ככל שלא יושלם הליך החקיקה בימים הקרובים, לא יהא מנוס מהכרעה בשאלת קיום ישיבת מועצת עיר"

ראש העיר רמי גרינברג "אני מברך על החלטת בית המשפט אשר מראה באופן מפורט כי מי שהפיל את ההצעות שנועדו לתת כלים לרשות כדי להתמודד מול המשבר – אלו חברי מועצה. כפי שאמרתי, אנחנו נהפוך כל אבן כדי שהצעות אלו ייצאו אל הפועל בהקדם האפשרי ולא נאפשר תרגילים פוליטיים בנושאים שהם כה עקרוניים לציבור בעת הנוכחי".

כתבות נוספות בחדשות פתח תקווה

0

ניצחון זמני לתושבי הדר גנים

אנחת רווחה חלקית נשמעה השבוע בקרב תושבי הדר גנים, לנוכח פרסום מכרז ראשון של רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) לבניית 2,499...

חדשות פתח תקווה13 בספטמבר 2021    2 דקות
0

מאות תלמידים נשלחו לבידוד בגלל מורים שחלו

יותר מ-60 כיתות נסגרו לאחר ראש השנה והילדים והצוות נשלחו לבידוד. בין היתר, התברר כי מורה, שאובחן כחולה מאומת, לימד...

חדשות פתח תקווה13 בספטמבר 2021    דקה אחת

כתיבת תגובה