טורים אישיים

פרשת תרומה | מקור כל חי

טורים אישיים18 בפברואר 2021    2 דקות
0
פרשת תרומה | מקור כל חי
צילום: אינגאימג'

המשכן שצוו בני ישראל לעשות במדבר נבנה על פי מתכונת פנימית עמוקה. מבנהו וכליו נעשו בהתאמה לעולמות העליונים ולדרך ההשפעה האלוקית בעולם. על כן יש לדייק בכל פרט ולנסות לרדת לעומק כוונתו.
בכללות התחלק המשכן לשני חלקים: המשכן עצמו והכלים שבתוכו. המשכן נעשה מעצי שיטים וכוסה ביריעות של עור עיזים. אולם בכך לא די. התורה מוסיפה ומצווה לעשות כיסוי עליון נוסף מעורות תחשים.
מהו התחש? זו הייתה חיה בעלת עור צבעוני וססגוני, וממנו צוו בני ישראל לעשות את המכסה העליון למשכן.
ייחודו של התחש הוא בכך שצבעוניותו היא חלק מגופו. אין זה צבע חיצוני שבא כתוספת על הצבע המקורי – אלא הצבעוניות עצמה היא חלק מגופו. בדרך זו רומז עור התחש על דבר עמוק ביותר בהשפעה האלוקית על העולם.
"חי" בכלל רומז לקב"ה, שנקרא "חי העולמים". בתוך בעלי החיים עצמם, התחש רומז לכך שגם פרטי הנבראים, ואפילו צבעם, נובעים מתוך ה"חי". כלומר, מהקב"ה עצמו. עור התחש מסמל אפוא את העובדה שהקב"ה הוא המקור של כל הבריאה, עד הפרטים הקטנים ביותר שלה, שכולם נובעים ממנו. העור הזה כיסה את המשכן, לרמז שהכוח האלוקי החובק הכל – מקיף ושורה על כל הבריאה.
עבודת ה'
לפנינו אפוא שלושה דברים במשכן: כלי המשכן, כתליו ומכסהו, ולבסוף – הכיסוי העליון מעור התחש. שלושת אלה רומזים על פרטים שונים בעבודת ה' של כל יהודי, שכידוע גם הוא בבחינת מקדש לקב"ה, שעליו אומר הקב"ה: "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם".
כלי המשכן הם כנגד עצם המעשה של המצוות. כשם שהכלים היו העיקר במשכן, כך הקיום המעשי של המצוות הוא עיקרה של עבודת ה'. קירות המשכן ומכסהו הם כנגד הכוונה שצריכה להיות בקיום המצוות, ועור התחש הצבעוני רומז להידור המצווה ולמנהגי ישראל.
אפשר היה לחשוב שהידורי המצווה והמנהגים אינם כה חיוניים, ושדי בעצם קיום המצוות ובכוונתן. בא עניין עור התחש ללמדנו, שגם דבר חיצוני כצבעוניות הוא פרט חשוב במלאכת המשכן, ויתרה מזו – מעלתו כה גבוהה, עד שהוא נעשה המכסה העליון של כל המשכן.
על ידי שכל יהודי מוסיף בכל ענייני התורה והמצוות, הן בקיומן בפועל, הן בהידור המצוות והן בקיום מדוקדק של מנהגי ישראל, נעשה "ושכנתי בתוכם", בתוך כל אחד ואחד מישראל. דבר זה מקרב ומזרז עוד יותר את בניין בית המקדש השלישי, במהרה בימינו ממש.

שעת הדלקת נרות: 17:11
שעת צאת השבת: 18:07

כתבות נוספות בטורים אישיים

0

הורות | מצוינות או הצטיינות

אורי, ילדה בת 9.5, שיתפה אותי בתוצאות יום ההורים שהתקיים לאחרונה. "המורה אמרה שאני נכנסת ראשונה מכל הכיתה לזום. ההורים...

טורים אישיים25 בפברואר 2021    3 דקות
0

הורוסקופ: תחזית שבועית – 26.2-4.3.21

סיגל גליה אליהו טלה ימים טובים לאהבה ורומנטיקה. מי שלבד יכול להכיר דרך חברים, רק שימו לב שאתם באים קודם...

טורים אישיים25 בפברואר 2021    4 דקות

כתיבת תגובה