טורים אישיים

שאו תפילה

טורים אישיים7 באוקטובר 2019    2 דקות
0
שאו תפילה

ביהדות רואים בתפילה חלק בלתי נפרד מעבודת ה’, ובהיעדר קורבנות היא מקבלת חיזוק. משכך, קבעו חז”ל את התפילה כמנהג שיש בכוחו לקדש מצוות ומועדים בחיי עם ישראל. בעברית נגזרת המילה “תפילה” מהשורש פ.ל.ל, שמשמעותו לקוות ולייחל. אך האם בכוחן של המילים הנאמרות לשנות לטובה את מצבו של האדם?
חכמי הקבלה טוענים כי לדיבור כוח על-טבעי, וביכולתו לשנות ולהשפיע על המציאות הגשמית. על פי החכמים, כל מה שחושב האדם וכל מה שהוסכם בלבו לא עושים את פעולתם עד שיוציאם בשפתיו, והוא מכוון לאותה מילה שהוציא מפיו ובוקעת ועולה בעולם ונעשה מזה קול – ואת אותו הקול נוטלים בעלי הכנפיים (המלאכים) ומעלים אותה לפני מלך מלכי המלכים. ולכן כל מילה היא תפילה, וכל בקשה שהאדם מוציא מבין שפתיו צריכה להיות בדיבור ובקול בבחינת "שיהיו אוזניך שומעות מה פיך אומר", שאם לא כן אין התפילה – תפילה, ולא הבקשה – בקשה .
לאורך הדורות לימדו המקובלים כי אין לראות בתפילה אמצעי שכנוע בעל השפעה על רצונו של הבורא כך שיעשה את רצון האדם. קיימת תפיסה שלפיה תפילה אינה כלי לשינוי רצון אלוהי ולא משפיעה עליו באופן ישיר, אלא אמצעי לחינוך עצמי העוזר למתפלל לרכוש תודעת תלות בבורא. כתוצאה חוזרת אומנם ייתכן שהשגחה אלוהית על הרוכש תודעה תגבר. ברור שכל אדם הנושא תפילה לבוראו מקווה כי תפילתו תתקבל. לתקווה זו יש שורשים מאגיים שעומדים, בסופו של דבר, בבסיס התפילה.
הקבלה מודעת לכך, ולראיה ישנן תפילות קבליות (כוונות וצירופי שמות קודש) בעלות כוח מאגי עצום הנשמרות בקרב המקובלים. עם זאת, הקבלה מתנגדת לראייה מאגית מוחלטת של התפילה, ומדגישה את משמעות הכוונה הפנימית כתלות מלאה בבורא. חוכמת הקבלה מלמדת שהעולם פועל על פי חוקיות קבועה ומסודרת עוד מאז בריאתו, והיא אינה ברת שינוי כלל. כך שעל האדם חלה החובה להתאים את עצמו לאותה מערכת חוקים, ואל לו לחשוב שהעולם יתאים את עצמו לרצונותיו. אם יטעה האדם לחשוב כך, הוא עלול להיקלע למסכת ייסורים שממנה יהיה לו קשה להשתחרר. הדבר דומה לילד סורר המבקש מאביו בקשה בחוזקה ואינו מוכן לקבל על עצמו להשתנות כפי שהאב מצפה. יובן כי האב יסרב לבקשתו ותחושת הכאב והייסורים תציף את לב הילד. אך אם הוא ינהג כפי שאביו מצפה ממנו, הוא ימצא אוזן קשבת ויד מסייעת.
במילים אחרות – על מנת לשנות, עליך להשתנות! מכאן שעל ידי פעולת התפילה האדם משתנה נפשית, רצונו מתעלה ומתעצם. החיבור לעולמות העליונים הוא החיבור לממדים שבהם אין הגבלה לשפע, לחוכמה ולכוח החיים. תפילה היא החיבור שמאפשר שינוי, צמיחה ותיקון.

כתבות נוספות בטורים אישיים

0

הורוסקופ: תחזית שבועית 22-28.1.21

סיגל גליה אליהו טלה ענייני כספים מתחזקים השבוע, בין היתר בכות קשרים מקצועיים. פעולות ויוזמות שייעשו בשיתוף עם קולגות עשויים...

טורים אישיים21 בינואר 2021    6 דקות
0

טור אישי: איך זה להיות הורים לבוגרים...

ענת מחלב הם לא בקבוצת סיכון כך שלא חייבים לחסן אותם במהירות. הם לא הורים שאבדו את מקום עבודתם, אז...

טורים אישיים21 בינואר 2021    3 דקות

כתיבת תגובה