טורים אישיים

עוברים דירה ברגל ימין

טורים אישיים20 ביוני 2019    2 דקות
0
עוברים דירה ברגל ימין

על פי החסידות, מנהג חנוכת הבית, או "חינוך הבית" כפי שמכונה בספרים מסוימים, הוא מנהג קדום שנועד להכניס אווירת קדושה, הצלחה והצלה על יושביו. מטרת המנהג היא לייסד את הבית בפן הרוחני ולצקת לתוכו תוכן של קדושה והצלחה. כפי שעשו משה רבנו בחנוכת המשכן, שלמה המלך בחנוכת הבית הראשון, הכוהנים בני חשמונאי וכן עזרא ונחמיה בבית השני. אולם צריך להבהיר – אין מצווה ואין חובה לקיים את טקס חנוכת הבית.
לעניין חנוכת הבית קיימת התייחסות שונה בין הפוסקים בדורנו ואפילו בספרות הקדומה. יש מבין הפוסקים הגורסים שחנוכת הבית היא מצווה מהתורה. אנו למדים כי מי שחנך את ביתו, שורה בו הברכה והשמירה. מנהגי חנוכת הבית מבוססים בחלקם על תורת הקבלה וכוללים התכנסות של מניין אנשים, קביעת מזוזה,‏ ברכת "שהחיינו", נתינת צדקה וסעודה שבה נאמרים דברי תורה ומזמורים המתאימים לאירוע.

קביעת המזוזה

למצוות קביעת המזוזה מקום נכבד וחשוב בשמירה על יושבי הבית היהודי. מאז ימי קדם נהגו היהודים בכל רחבי תבל לקבוע מזוזה בפתח הבית, כבעלת סגולה רוחנית המבטאת שמירה על יושביו.
תולדות המזוזה מתחילות לפני שנים רבות בזמן יציאת מצרים ולפני מכת בכורות. כזכור, בני ישראל צוו למרוח את דם קורבן הפסח על משקוף דלת הכניסה שבבית כדי לחסום את הפתח מפני מכת בכורות, שירדה בשעות לילה ונטלה את כל נשמות הבכורים במצרים. מאז אותו לילה היסטורי קנתה המזוזה מקום של כבוד בלב העם היהודי, עד כי נראה שאלפי שנים לאחר מכן אין בית יהודי, ללא קשר לאורחות חייו, בין אם דתי או חילוני, ללא מזוזה בפתחו. חוכמת הקבלה מלמדת כי לא פיסת הקלף התלוי, כאותם פריטים, היא זאת השומרת על הבית היהודי ומגינה עליו ממאורעות שליליים. אלא שמעצם קביעתה היא מורה על השגחת הבורא ומהווה תזכורת להבטחתו הנצחית לעמו ישראל. בשל כך ומעצם הופעת שם הבורא במזוזה תוך הכרה שלמה בהנהגתו האבסולוטית את הבריאה קיימת סגולה נפלאה, שהיא זאת המגינה ושומרת מכל רע. כשיהודי קובע מזוזות בפתח ביתו הוא מעמיד את הבית בכללותו תחת חסות הבורא. מרגע זה ואילך הבית היהודי הופך למעין מקדש זוטא לשכינה.
הזוהר מבאר כי מעצם קביעת המזוזה נמסר הבית לרשות הבורא על מנת שבחסדיו הרבים יגן על המתגוררים בו. טוב יעשה האדם אם יחנוך את ביתו כבר ביום הראשון לכניסתו, קודם שיגור בדירה, ולא יאחר. כאשר מדובר בבית חדש ייזהר האדם מלשהות באותו הבית ללא חנוכת בית, ואם מוכרח הוא – יזדרז בתקיעת המזוזות וייתן דעתו לעשות חנוכת הבית במהרה ולא יעבור חודש ימים.

כתבות נוספות בטורים אישיים

0

יותר מסתם חוצפה ישראלית 

לפעמים אני לא יודע מאיפה לשאוב את רמת הסבלנות הדרושה כדי להכיל את הלקוחות שלי ואת המצבים הסבוכים שאיתם הם...

טורים אישיים5 ביולי 2020    6 דקות
0

ממשיכים בשגרה מדומה

החגים (שכלל לא הרגשנו) עברו זה מכבר, הסגר נשבר, ובכל יום אנו מרגישים שעשינו עוד צעד לקראת החזרה לשגרה. בתי...

טורים אישיים5 ביולי 2020    3 דקות

כתיבת תגובה