טורים אישיים

מלא ידינו מברכותיך

טורים אישיים2 במאי 2019    2 דקות
0
מלא ידינו מברכותיך

בבואנו ללמוד על טעם קיום מצווה, חשוב שנדע כי קיימת קורלציה מובהקת בין העולם הגשמי לעולם הרוחני וישנם יחסי גומלין בין השניים.
בדברים הבאים נלמד על מצוות נטילת ידיים, שהיא אחת המצוות העיקריות והחשובות ביהדות ואף ביתר הדתות המרכזיות – המים מהווים יסוד מקודש ובכוחם לטהר. מדובר במצווה פשוטה, שלא מצריכה הכנות מיוחדות לקיומה ואינה גוזלת זמן ומאמצים מיוחדים. אף שהנטילה לא נזכרה בתורה, מדובר באחת משבע תקנות חכמים.
בחוכמת הקבלה מייחסים לנטילת ידיים השפעות רוחניות גדולות ביותר על האדם וסילוק הטומאה. מצב "טמא" הוא מצב סגור ואטום. מצב טהור, לעומת זאת, הוא מצב פתוח. אין לבלבל בין קדושה וטהרה, או בין חולין וטומאה. על פי המקרא וההלכה, אדם (או חפץ) להיות קדוש וטמא בעת ובעונה אחת, או לא קדוש, כלומר חולין, אך טהור. טהור משמעו פתוח להשפעה, טמא משמעו שהוא סגור בתוך עצמו ולא ניתן להשפעה.
יש שלושה סוגים של נטילת ידיים. יש נטילה של בוקר, יש נטילה שלפני סעודה ונטילת ידיים של בית הכיסא. מתוך תורת הקבלה נוכל לדעת את משמעות נטילת הידיים של הבוקר. ספר היצירה מקביל בין העשייה האנושית ליצירה האלוהית. עיקרון זה בא לידי ביטוי במערכת שנקראת "עשר הספירות" וביחס לנטילת ידיים.
אופן הנטילה הוא לסירוגין. קרי, אוחזים בכלי מלא מים ומתחילים לשפוך על יד ימין, לאחר מכן על יד שמאל, וחוזר חלילה, שלוש פעמים על כל יד, ושש פעמים בסך הכל, ומיד לאחר מכן מברכים. בחוכמת הקבלה אף מייחסים לנטילת ידיים סגולה לעשירות. בכוחה של המצווה להשפיע על פרנסת האדם, וכן על השפע הזורם בחייו. הברכה על נטילת ידיים" יוצרת בנוטריקון את ראשי התיבות "עני", כי אדם שמקפיד על נטילת ידיים מבטל את מידת הדין וזוכה להורקה של ברכה, שפע ופרנסה. אף המילה מים היא ראשי תיבות של "מלא ידינו מברכותיך".
מצוות נטילת ידיים מטהרת את הנפש, ובאותה נשימה אף מכירה תודה, בעצם התקדשות המצווה, על מידת החסדים, על תשוקת החיים וההתחדשות – שמתבטאות בירידת השפע אל עולם ביסוד המים. בהיעדר המים, האדמה לא תיתן יבולה ונאבד מן הארץ.

כתבות נוספות בטורים אישיים

0

הורות בימי קורונה

  כולנו נמצאים במצב חדש, לא מוכר, עלינו להתנהל לפי הוראות משרד הבריאות והן משתנות בקצב מהיר. מקומות עבודה נסגרים,...

טורים אישיים22 במרץ 2020    3 דקות
0

עונג שבת

  לוקח לעתים הרבה זמן להגיע לחוקר פרטי מהרגע שעולה חשד. הסיבה העיקרית שהביאה אליי את יוסי, בסופו של דבר,...

טורים אישיים17 במרץ 2020    6 דקות

כתיבת תגובה