חדשות רמת גן-גבעתיים

בית המשפט קבע: ראש עירייה להגביל כניסה לפארק כחלק ממאבק בקורונה

חדשות רמת גן-גבעתיים12 באוקטובר 2020    3 דקות
0

זאת כתשובה לעתירה שהגיש עו"ד גיא בית און וחבר האופוזיציה אביהוא בן משה כנגד רה"ע כרמל שאמה הכהן בגין החלטתו להגביל את הכניסה לפארק מרום נווה ברמת-גן

בית המשפט קבע: ראש עירייה להגביל כניסה לפארק כחלק ממאבק בקורונה

החלטה תקדימית של בית המשפט המחוזי : ראש עירייה מוסמך להפעיל סמכויות לצורך שמירה על בריאות הציבור ובכלל זה מוסמך להגביל שעות כניסה לפארקים לצורך מאבק בנגיף הקורונה.

בית המשפט המחוזי דחה אתמול את העתירה שהגיש עו"ד גיא בית און וחבר האופוזיציה אביהוא בן משה כנגד רה"ע כרמל שאמה הכהן בגין החלטתו להגביל את הכניסה לפארק מרום נווה בעיר רמת-גן. ביהמ"ש אימץ את עמדת העירייה וקבע כי ראש העיר פעל בסמכות, וכי נקט בצעדים הנדרשים לצורך שמירה על בריאות הציבור.*
בפסק דין תקדימי קבעה השופטת כי "חלק מהחובות החלות על ראש העירייה הוא לדאוג לשמירות הבריאות של תושבי עירו", וכי לשם כך הוא מוסמך לבצע "כל מעשה הדרוש לשם שמירה על בריאות הציבור". עוד הוסיפה השופטת כי " דווקא הימנעות מנקיטת פעולות ומיישום המלצות המומחים, במסגרת הסמכויות הנתונות לו ובמסגרת אחריותו תהווה מחדל".
השופטת דחתה את העתירה וחייבה את העותר בהוצאות של 10,000 ₪ למדינה ולעירייה.

בפסק דין מנומק בן 15 עמודים אימצה השופטת אסתר נחליאלי חיאט את עמדת ראש עיריית רמת גן כרמל שאמה הכהן, וקבעה כי הפעולות שנקט ראש העיר היו בסמכות, ונעשו באופן מידתי וסביר לצורך התמודדות עם מגיפת הקורונה, תוך התחשבות בצרכי התושבים. השופטת קבעה כי ראש העיר מוסמך לעשות שימוש בסמכויות המוקנות לו לצורך שמירה על בריאות הציבור, ואף דחתה את טענת העותרים כי הגבלת הכניסה לפארק נועדה לכאורה למנוע מתושבים חרדים מלהיכנס לפארק, כאשר קבעה כי מדובר בטענה "סתמית" שלא נתמכה בראיות כלל.

*בפסק הדין קבעה השופטת בין היתר:*
"יוצא אפוא שחלק מחובות החלות על ראש העירייה, הוא לדאוג לשמירת הבריאות של תושבי עירו. וכך לשם ביצוע המטלה, במסגרת הסמכויות שהדין מקנה לו, ובעזרת אנשי מקצוע, יועצים והממונה על בריאות הקורונה כמו גם בעזרת החשיפה למידע בדבר תחלואה בעיר מוסמך ראש העיריה לבצע "כל מעשה הדרוש לשם שמירה על… בריאות הציבור". ובין השאר לשנות את שעות הפתיחה והסגירה של הפארק לפי הנתונים העדכניים שהוא מקבל, ולפי הדרך המוסכמת כיום על המומחים, קרי, מניעת התקהלויות, ופתיחת הפארק שתאפשר את ההתקהלויות תסייע לסכל את המטרה של הפחתת התחלואה. דווקא הימנעות מנקיטת פעולות ומיישום המלצות המומחים, במסגרת הסמכויות הנתונות לו ובמסגרת אחריותו תהווה מחדל".

עוד הוסיפה כבוד השופטת כי השינויים מלמדים על הטיית אוזן קשבת לציבור, ונקיטת פעולה שהיא מידתית וסבירה:
"דווקא העובדה שראש העיר החליט לשנות מעת לעת את שעות הפתיחה בהתאם לרמת התחלואה כפי שמוצגת לו מדי יום, מצביעה על התחשבות בתושבי העיר והטיית אוזן קשבת לצרכי הציבור ולאפשר לו שהייה באויר הפתוח, בפארקים, בגנים ובמתקני השעשועים תוך הקטנה הסיכון מהדבקות בנגיף".

השופטת הוסיפה בדבריה: ״מצאתי כי השינוי העדכני בשעות פתיחת הפארק בהתאם למצב התחלואה בסביבה הוא סביר ומצביע על כך כי הרשות מאזנת בין שיקולי הבריאות של התושבים להם ניתן משקל בהיותם בליבת אחריות ראש העיר, ככל ששי בידיו לסייע בכך, לבין הצרכים של התושבים בסביבה כפי שתוארו בהרחבה בעתירה".
למותר לציין כי השופטת אף דחתה את הטענות כאילו ההחלטה לסגור את הפארק היא מחשש "לכניסת חרדים לפארק" כדברי העותרים, וקבעה כי מדובר "באמירה סתמית" "ובכל ללא שהדברים נתמכים בראיות כלשהן".

לסיכום דחתה השופטת את העתירה וקבעה כי: "אני סבורה, אפוא, כי מדובר בהחלטה מידתית וסבירה שאינה מצדיקה כל התערבות"
את העירייה יצגו בעתירה היועמ"ש לעירייה עוה"ד סהר פינטו ועוה"ד ליאור אדם ומיטל ברוקר מהשירות המשפטי הפנימי של העירייה.

כתבות נוספות בחדשות רמת גן-גבעתיים

0

מאירים את רמת גן

בניין העירייה הואר בצבע ירוק כאמירת תודה והערכה לתושבים וכוחות הביטחון, הרופאים וההצלה, שסייעו להפיכתה של העיר רמת-גן לעיר ירוקה....

חדשות רמת גן-גבעתיים20 באוקטובר 2020    דקה אחת
0

תחת מגבלות התו הסגול: מועדוני הגמלאים חזרו...

מועדוני האזרחים הוותיקים המופעלים על ידי המחלקה לאזרחים ותיקים באגף לשירותים חברתיים חזרו לפעילות כל זאת בהתאם להנחיות התו הסגול,...

חדשות רמת גן-גבעתיים20 באוקטובר 2020    דקה אחת

כתיבת תגובה