חדשות רמת גן-גבעתיים

מתכוננים לימים סוערים

חדשות רמת גן-גבעתיים8 בינואר 2020    7 דקות
0

ישיבת מועצת העיר התקימה במיוחד בנוגע לסופה הצפויה, הערכות העירייה ליומיים הקרובים

מתכוננים לימים סוערים
רמת גן-גבעתיים. שיעור העלייה הגבוה בחמש השנים האחרונות ׀ צילום: יעקב נאומי, פלאש 90

בעקבות מזג האוויר הסוער הצפוי החל מהיום ועד יום שישי, נערכה בעירייה ישיבת חירום בנוגע לסופה. היות וצפוי אירוע גשם שימשך 36 שעות. ביום רביעי בבוקר – צפויים 50 – 80 מ"מ גשם עם רוחות של 65 קמ"ש.

ראש העיר, כרמל שאמה הכהן, פתח וציין לשבח את עבודת כל גורמי העירייה באירוע הסופה שחל בשבת תוך שעדכן כי העירייה נתנה מענה לכל הפניות שהגיעו למוקד העירוני. בנוסף לכך ביקש כי המוקד העירוני יעודכן באופן שוטף על כל הכבישים החסומים וידאג להעביר את המידע לתושבים באופן סדיר.
עזרא נחום, סמנכ"ל התפעול ציין כי הבוקר התקיימה ישיבת היערכות בהשתתפות כל מחלקות העירייה. כמו כן, במידת הצורך יתקיימו ישיבות הערכת מצב במהלך הימים הקרובים.

להלן היערכות מחלקות העירייה במסגרת נוהל סופה:

מח' פיקוח על הבניה:

נשלחה הודעת וואטסאפ ומיילים לכל הקבלנים בעיר עם הנחיות בנושא גדרות, מנופים. המחלקה מפעילה 2 כוננים והמוקד יכול להפעיל אותם באופן ישיר. הכוננים יופעלו אחרי שעות העבודה החל מיום רביעי, 8/1/2020 – 24/7.
במידה ותהיה בעיה חריגה בתחום פיקוח בניה – ניתן יהיה להפעיל את הקבלן של מח' דרכים. מחלקת תנועה – צוות של 2 טכנאים ומנוף ימצא בעיר לטיפול בתקלות רמזורים בעיר.

מח' דרכים:

המקומות המועדים להצפות ברחבי העיר הם באזורים הבאים: רח' ברנשטיין, רח' סמדר, רח' אחד העם, שד' ירושלים. 6 צוותים לטיפול בהצפות יפרסו ברחבי העיר כולל עגלות חץ. 3 ביוביות ו-2 משאבות יפרסו ברחבי העיר. אחת הביוביות תוצב באזור שפע טל במתחם הבורסה. נציג של מח' דרכים ישב במוקד העירוני החל מיום רביעי בשעה 07:00 בבוקר והוא יפעיל את הצוותים הפרוסים בעיר.
מח' דרכים תטפל בסגירת האל חזור ברח' רוקח במידת הצורך.

מח' גנים ונוף:

היום, יבוצע סבב בגנים הציבוריים וברחובות עם ריכוזי עצים לבדיקה של מפגעים לטיפול מיידי. צוותים יוצבו ברחבי העיר. הפעלת 2 קבלנים במידת הצורך. נפילת עצים – במקרים של נפילת עצים הגיזום יבוצע על ידי מח' גנים ונוף והפינוי יבוצע על ידי אגף שפ"ע. מנהל מח' גנים ונוף יעביר לאגף שפ"ע ולאגף הביטחון את רשימת הרחובות בהם יש ריכוז של עצים, על מנת לתגבר את ניקיון העלים ברחובות אלו.

מח' מאור:

הפעלת 2 כוננים וקבלן של המחלקה במידת הצורך. קשר מול חב' חשמל.

מח' משק ואחזקה:

בוצע ניקיון גגות ופתיחת מרזבים במוסדות העירייה.

אגף שפ"ע:

ינחו את עובדי הטיאוט לשים דגש על ניקיון סביבת הקולטנים בכבישים. בסמכותו ובהתאם לשיקול דעתו, כונן הגינון/ נציג השיטור העירוני להפעיל את משאית הגזם לפינוי הגזם. הפעלת מטאטים מכניים בהתאם לצורך לניקוי סחף של חול.

מוקד עירוני:

יפעיל את הכוננים והתורנים של אגפי ומחלקות העירייה במידת הצורך. המוקד העירוני יעובה בנציגים לכל אורך היום. מעיין דניאל ואוראל חמד – עובדי מח' רובעים יעבו אף הם את המוקד העירוני. החל מהשעה 3 בבוקר – כאשר השיטור העירוני מסיים את עבודתו יש להפעיל את כונן גנים ונוף באופן ישיר. באחריות המוקד העירוני להעביר את רשימות הכבישים החסומים למדיה לצורך הפצת המידע באופן סדור לתושבים .

תאגיד מי ר"ג:

יבצע היום בדיקה וסריקה בכל אתרי העבודות וידאג לבטיחות וניקיון האתרים. מפקח מטעם התאגיד נמצא בעיר, יחד עם צוותים לטיפול בפניות. יופעלו קבלנים במידת הצורך. בעיר יוצבו 2 ביוביות.
נציג תאגיד מי ר"ג יוצב במוקד העירוני החל מיום רביעי בשעה 07:00 בבוקר.

פארק לאומי:

פארק קונביץ – יש לבדוק שבריכת איגום המים בפארק תקינה לצורך מניעת הצפות בקרית קריניצי. תבוצע הורדה של מפלס המים באגם בפארק הלאומי. הפארק יתגבר בצוות עובדים גם במהלך הלילה. מנכ"ל הפארק יתכלל את הפעילות במידת הצורך מול הספארי. יש לקבל החלטה לגבי הפעלת מוזיאון האדם והחי בפארק הלאומי.

אגף ביטחון ואכיפה:

צוותי הפיקוח והשיטור העירוני עובדים באופן מלא. בנוסף לכך, ביקש מהמשטרה לבטל את הפער של הלילה כלומר בין השעות 03:00 – 06:00 ולהמשיך עבודה ברצף.
במקרים של מכסי ביוב שעפים תתבצע חסימה של המקום.
יועמדו לרשות אגף הביטחון 5 עגלות חץ לסגירת כבישים כולל איש קשר להפעלתם. עגלות החץ יוצבו ברחובות הבאים: רח' רוקח – אבא הלל, 2 עגלות חץ בברנשטיין לסגירת המנהרה ברח' אלוף שדה, ברח' עזריאל / אחד העם, בבורסה באזור שפע טל.
באחריות אגף הביטחון להעביר למוקד העירוני באופן סדיר את רשימות הכבישים החסומים לצורך עדכון התושבים.
נדרש סיוע של רכבי 4X  4 – לאגף יש רכב אחד, ואגף שפ"ע יכול לסייע ברכב אחד. רה"ע אישר לשכור באופן חריג, 4 רכבים כאלה לאירוע הסופה.

אגף לשירותים חברתיים:

טיפול בדרי רחוב – במהלך השבוע ביקרו את כולם, הוצעו מקומות לינה, חילקו מעילים, שמיכות ותווים. קשישים ואנשים בודדים – התקשרו לכולם, וחילקו שמיכות ורדיאטורים. רשימת כוננים תועבר למוקד העירוני.
מקומות לינה במקרה של פינוי – קיימת רשימה והסכמים, היום יבוצע רענון נהלים מולם.

מח' רובעים ושכונות:

מנהלי הרובעים ורכזי פניות הציבור עורכים סיורים בעיר לאיתור מפגעים ב-2 משמרות.
עובדי מחלקת הרובעים יופעלו במידת הצורך על ידי אגף התשתיות.

מינהלת הבורסה:

יש להעביר הנחיה לכל הנהלות הבניינים הגבוהים לוודא סגירת חלונות.

כיבוי אש:

מבקש לקבל דו"ח עם פירוט הפניות שהיו באירוע הגשם האחרון בשבת.
יעמוד בקשר ישיר אל מול המוקד העירוני לקבלת פניות. מבקשים לבחון אפשרות להציב נציג של העירייה במוקד כיבוי אש במהלך כל אירוע הסערה.
נציג כיבוי אש התבקש לבדוק את האפשרות להעסיק כונן במוקד כיבוי אש באמצעות קבלן על חשבון העירייה. בתיאום עם אגף משאבי אנוש.
יבוצע תיעדוף של טיפול באירועים.
כיבוי אש ביצע מיפוי של האזורים הבעייתיים בעיר שיועבר לגורמים העירוניים.

מבנים מסוכנים:

הפעלת הכוננים – אריה קוטלר, וניר שרים על ידי המוקד העירוני.

אגף החינוך:

רמי קליין, מנהל מח' הבטיחות באגף יעביר הנחיות בטיחות לכל בתי הספר. יפרסו צוותים נרחבים ברחבי העיר. 2 כוננים יהיו באגף – חיים גיחון ודורון אנגל. תינתן עדיפות בטיפול בהצפות במוסדות חינוך.
במקרים של הצפות במוס"ח האגף יערך להעברת ילדים למקומות חלופיים במידת הצורך. בי"ס אקשטיין ספארי – אגף החינוך יעדכן במידת הצורך.

רשות נחל הירקון:

באחריות שאול לניאדו להתעדכן מול רשות נחל הירקון בדבר גובה מפלס הירקון ולעדכן את גורמי העירייה בהתאם.

משטרת תחנת דן

קצין האג"ם עדכן כי בשבת היה שיתוף פעולה מצוין בין המשטרה לגורמי העירייה. בנוסף לכך ביקש לציין כי במהלך אירוע הסופה נדרש לטפל בנושאים הבאים:
ניקיון קולטנים במהלך הסופה.
פינוי רכבים על ידי גרר.
טיפול בעצים מסוכנים.
ציין כי המשטרה ביצעה עיבוי מערכים של הצוותים בתחנה, במוקד המשטרה, ובמשמרת הלילה.

ספארי:

נפילת החומה בספארי בשבת טופלה. היום בערב ומחר בערב יהיו 7 כוננים בספארי וכן 3 שומרים כאשר אחד מהם שומר על החומה. רשימות כוננים סדורות יועברו למוקד העירוני.

 

פרסום מידע לתושבים יתקיים בכל אמצעי המדיה הקיימים לרשות העירייה – אתר עירוני, קבוצות וואטסאפ, פייסבוק, וכו'.

כתבות נוספות בחדשות רמת גן-גבעתיים

0

תוכנית לעידוד גיוס על שם רס"ל עמית...

רמת גן השיקה תוכנית ייחודית לעידוד והכנה לקראת הגיוס לצה"ל, על שמו של לוחם גדוד הסיור של גולני, רס"ל עמית...

חדשות רמת גן-גבעתיים8 ביולי 2020    דקה אחת
0

מבצע חיסונים לילדי גבעתיים

כ-900 ילדים צפויים להתחסן במבצע החיסונים המיוחד של משרד הבריאות ועיריית גבעתיים, שהחל בשבוע שעבר, לילדי העיר העולים לכיתות א'...

חדשות רמת גן-גבעתיים8 ביולי 2020    דקה אחת

כתיבת תגובה